Čišćenje i održavanje slušnih aparata Bontech

BATERIJE ZA SLUŠNE APARATE

  1. Početna
  2. Slušni aparati
  3. Dodaci
  4. Baterije

Slušno pomagalo, kao i bilo koja druga elektronička naprava, ne može funkcionirati bez izvora energije, a kako se radi o prijenosnom uređaju ono se napaja iz baterije.

Baterije za slušna pomagala su posebna vrsta i ne treba ih miješati sa sličnim baterijama za satove, daljinske upravljače i sl. Razlikujemo jednokratne baterije koje su tipa cink-zrak i punjive Li-ion baterije.

Baterije cink-zrak (Zn-air)

Ovaj tip baterija osigurava vašem slušnom pomagalu optimalnu energiju kroz cijelo razdoblje trošenja, što je postignuto posebnom konstrukcijom koja koristi zrak za aktivaciju i proizvodnju energije. Baterije cink-zrak traju dulje nego bilo koja druga vrsta baterije iste veličine uz istu potrošnju.

Veličine baterija

Veličina baterije ovisi o vrsti slušnog pomagala, a razlikujemo ih po tipičnim oznakama i boji:

10 (PR70)   (žuta)
312 (PR41)  (smeđa)
13 (PR48)   (narančasta)
675 (PR44)   (plava)

Za veličinu baterije u vašem slušnom aparatu upitajte svog otoakustičara.

Korištenje baterija

Baterija cink-zrak za rad koristi kisik iz zraka te je prije korištenja s nje potrebno skinuti naljepnicu kako bi se aktivirala. Za aktivaciju i postizanje punog kapaciteta je potrebno određeno vrijeme te stoga nemojte bateriju odmah nakon skidanja naljepnice staviti u pogon, nego pričekajte nekoliko minuta.

Trajnost i skladištenje baterija

Prilikom postavljanja baterije u slušni aparat obratite pažnju na polaritet (+/-), kako je navedeno u uputama za korištenje vašeg slušnog pomagala.

Trajnost baterija (dok s njih nije skinuta naljepnica) je označena na pakiranju, a trajanje baterije koja je u upotrebi nije moguće precizno odrediti jer ovisi o vrsti slušnog aparata, stupnju oštećenja sluha, broju sati korištenja tijekom dana, slušnom okruženju, vlažnosti zraka itd.

Okvirno, baterije mogu trajati nekoliko dana, ali i nekoliko tjedana – za očekivano trajanje baterije u vašem slušnom aparatu upitajte svog otoakustičara.

Baterije čuvajte na sobnoj temperaturi u originalnoj ambalaži. Izbjegnite vlažne prostore i izlaganje sunčevoj svjetlosti. Baterije nemojte nositi izvan ambalaže u džepu s ključevima ili kovanicama jer tako može doći do kratkog spoja. Baterije kojima je protekao vijek trajanja nije preporučljivo upotrebljavati.

Punjive baterije

Punjive baterije su tipa litij-ion (Li-ion) ili rjeđe srebro-cink (Ag-Zn) i u današnje vrijeme su u pravilu ugrađene u punjivo slušno pomagalo (eng. Rechargeable Hearing Aid).

Punjenje se obavlja jednostavnim postavljanjem aparata u punjač i kapacitet im je dostatan za otprilike jedan dan korištenja.

S punjivim baterijama se rješavate potrebe redovitog kupovanja i mijenjanja jednokratnih baterija i posebice je korisno za slabovidne ili osobe koje imaju problem s rukovanjem sitnim predmetima.

Želite kupiti baterije ili savjet stručnjaka?

Odaberite jednu od čak 27 poslovnica te ispunite Vaše kontakt podatke ili nas nazovite na besplatan broj 0800 44 66

    Kako bi se zaštitili od spama molimo označite sljedeću ikonicu: Kamion.

    Izbornik