Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR)

Naziv projekta:
Jačanje konkurentnosti tvrtke Bontech d.o.o. unaprjeđenjem poslovnih procesa uz primjenu IKT

Projektom se uz promidžbu i upravljanje projektom, provode aktivnosti nabave i implementacije sljedeće informacijsko-komunikacijske tehnologije za unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Bontech:
– softvera za 3D modeliranje s edukacijom za korištenje u proizvodnji)
– hardvera za proizvodne procese tvrtke: radne stanice, računala i laptope
– 3D printera i 3D skenera

Rezultat aktivnosti projekta:
-razvijeni i optimizirani poslovni procesi, unaprijeđeni tehničkim, tehnološkim i ljudskim kapacitetima za primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije unutar procesa proizvodnje slušnih pomagala.

Tvrtka će provedbom projekta razviti i unaprijediti učinkovitost te organizaciju sljedećih 5 proizvodnih procesa:
– Proces 3D skeniranja uha kao početne faze razvoja modela proizvoda
– Proces 3D modeliranja
– Proces 3D printanja
– Proces izrade tehničkih izvještaja
– Proces upravljanja ljudskim potencijalima u proizvodnji

Projektom će se doprinijeti modernizaciji i učinkovitosti procesa upravljanja ljudskim potencijalima, financijama i računovodstvom, imovinom, logistikom, marketingom, nabavom i prodajom te unaprijediti procesi strateškog planiranja, upravljanja rizicima te procesima vezanima za  dizajn proizvoda  i razmjenu tehničkih podataka i informacija unutar proizvodnje.

Ciljna skupina i krajnji korisnici:
– zaposlenici tvrtke (82 u trenutku prijave i 3 predviđena buduća zaposlenika)
– stanovnici Splita, Splitsko-dalmatinske županije i RH

Specifični cilj:
Povećana konkurentnost tvrtke Bontech Research Co. radi modernizacije i unaprijeđenja poslovnih procesa i poslovanja tvrtke, primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije u proizvodnji slušnih aparata i pomagala za zaštitu sluha.

Opći cilj:
Projekt će doprinijeti konkurentnosti i razvoju tržišta unutar glavne djelatnosti proizvodnje i trgovine slušnim aparatima i sredstavima za zaštitu sluha te razini informatizacije, automatizacije i modernizacije upravljanja poslovnim procesima. Tvrtka će unaprijediti organizaciju rada i interakciju s klijentima i dobavljačima u Hrvatskoj i EU.

Za EU se projektom provodi vrijedno ulaganje, radi informatizacije poslovnih procesa, kojom se jača konkurentnost proizvodne tvrtke te se omogućava korištenje modernih, pametnih i visokotehnoloških rješenja poslovanja, uz stvaranje ekološki učinkovitijih radnih uvjeta. Projektom se potiče i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva i nova zapošljavanja.

Ukupni troškovi projekta: 884.585,45 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 806.499,81 HRK
Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 516.159,87 HRK
Intenzitet potpore: 63,9999990%
Razdoblje provedbe projekta: 02.12.2019.-02.06.2021.

Kontakt osoba za više informacija:
Ivo Tvrde, direktor
Tel: +385 993147171
Fax: +385 21371849
E-mail: ivo.tvrde@bontech.hr

Poveznice

Strukturni fondovi
O projektu konkurentnost i kohezija

Izbornik