Besplatni info telefon 0800 44 66

Meni
Close

Test sluha

10. veljače 2017.

Sluh je ljudsko osjetilo koje omogućuje prikupljanje informacija iz okoline koje se šire kao zvučni valovi. Živci u ušima pretvaraju vibracije iz okoline u signale koje zatim šalju u mozak te navedene vibracije čujemo kao zvuk. Sluh s godinama slabi te ga je iznimno važno zaštititi u mladosti kako kasnije ne biste imali jako velikih problema. Iz tog se razloga preporučuju testovi sluha kojim se provjerava kvaliteta Vašeg sluha.

Test sluha pridonosi uvidu u potencijalni gubitak ili degradaciju sluha u iznimno ranom trenutku te uspješnijem liječenju. Ispitivanje sluha provodi se kroz razgovor s ispitanikom. Pritom se mogu koristiti zvukovi koje proizvode svakodnevni predmeti. Prije nego što je tehnologija napredovala postojalo je jedino kvalitativno testiranje sluha koje se odnosi na određivanje tipa njegova oštećenja, dok se opseg oštećenja sluha procjenjivao subjektivno. Današnji razvoj i napredak elektronike omogućio je nastanak modernih uređaja za testiranje sluha, koji su sve više dostupni, jeftiniji i pouzdaniji. Brže i pojednostavljenije testiranje sluha omogućeno je jer je dio pretraga kompjutoriziran.

Za testiranje sluha danas se koristi audiogram. Njime se mogu odrediti najmekši zvukovi koje osoba može čuti i grafički se prikazuju stupnjevi oštećenja sluha. Audiometrija je, dakle, bezbolan i pouzdan način testiranja sluha koji podrazumijeva različite frekvencije i tonove različite jačine. U slučaju da je sluh oštećen rezultat testa pokazat će tip i jačinu oštećenja te naznačiti eventualnu potrebu za slušnim pomagalom. Postoji niz pretraga koje se koriste u audiometriji kako bi se odredile vrste, mjesta i jačina oštećenja sluha. Neke od njih jesu akumetrija, tonska audiometrija, govorna audiometrija, timpanometrija, kohleostapesni refleks, otoakustična emisija i druge. Od navedenih pretraga objektivne metode testiranja sluha odnose se na timpanometriju, kohleostapesni refleks te otoakustičnu emisiju.

Akumetrija je ispitivanje sluha glazbenim ugađalicama s ciljem utvrđivanja stanja sluha te određivanje mjesta oštećenja. Pokusom zračne vodljivosti ispituje se i uspoređuje prag čujnosti oba uha ispitanika i uredno čujućeg uha. Tonska audiometrija ukazuje na mjesto te jačinu oštećenja sluha. U ovom se slučaju također uspoređuje prag sluha ispitanika sa standardiziranim pragom sluha. Rezultati se pokazuju u decibelima, a jačina praga sluha određena je prosječnim pragom sluha.

Govornom audiometrijom ispituju se više razine slušnog puta, gdje govorni audiogram u postotcima pokazuje razabirljivost riječi, a u decibelima intenzitet podražaja. Postotci se prikazuju na osi ordinati, dok su decibeli prikazani na apscisi. Svaka pojedina dobivena krivulja prikazuje točno određeni tip nagluhosti.

Timpanometrija se koristi s ciljem ispitivanja podatljivosti timpanoosikularnog sistema te kohleostapesnog refleksa. Timpanogram bilježi i prikazuje defleksiju na uredno čujućem uhu zvučnim podraživanjem dovoljne jakosti. Ako je prag refleksa manji od 40 decibela, to uglavnom ukazuje na zamjedbenu nagluhost, dok izostanak refleksa upućuje na gluhoću.

Sluh se može testirati i kod novorođene djece. U tu svrhu koristi se otoakustična emisija koja bilježi zvuk koji generira unutarnje uho koji pak nastaje kontrakcijom vanjskih osjetnih stanica. Otoakustična emisija može biti izazvana ili spontana.


Važno je naglasiti mogućnost iznenadnog oštećenja sluha ili iznenadne nagluhosti kao hitnog stanja. Ovakvo oštećenje sluha može nastati u kratkom vremenskom razdoblju, a uzroci su različiti. Najčešće se sluh kasnije spontano oporavi, no postoje slučajevi koji zahtijevaju dodatno liječenje. S ciljem održavanja kvalitete Vašeg sluha preporučujemo Vam redovite posjete liječnicima koji će Vam pomoći u eventualnoj terapiji.

Sluh možete pregledati u svakoj od 30 poslovnica Bontecha.

Rezervirajte besplatni pregled sluha